Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước

Ngày 18/5, VOA Tiếng Việt loan tin “Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm Chủ tịch nước”. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm – người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng ráo riết…
Cuộc sống mái tại Ba Đình chưa hề giảm bớt

Ngày 18/5, blog Hoàng Trường trên VOA bình luận “Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?” Theo đó, Trung ương Đảng ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 “bấm…
Tô Lâm vẫn đang sắp đặt người kế nhiệm 

Một nguồn tin nội bộ cho biết: Trong Hội nghị Trung ương 9 vừa qua, cả 4 người được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị đều là người thuộc phe của ông Trọng, ủng hộ công cuộc “đốt lò”…