Nhân sự cấp cao sẽ được sắp xếp như thế nào?

Ngày 13/5, BBC Tiếng Việt bình luận “Trung ương Đảng sắp họp: bố trí nhân sự cho “Tứ trụ”?”. BBC phát hiện, lịch làm việc mới được cập nhật của một số ủy viên Trung ương Đảng cho thấy, những…