Đấu trường Trung ương 9 khó có thể thoả hiệp!

Ngày 16/5, blogger Gió Bấc bình luận trên RFA Tiếng Việt rằng, “Hội nghị Trung ương 9, cuộc sống mái giữa các phe nhóm?” Tác giả mỉa mai, bí mật vĩ đại của Đảng mà ai cũng biết, đó là…